Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği

n6099334202112486799xz6

BÖLÜM HAKKINDA

1978 yılında Ç.Ü. Müh. Mim. Fakültesi bünyesinde kurulan Makina Mühendisliği Bölümü, 1979-80 öğretim yılında “Genel Makina Mühendisliği” konularını içeren Türkçe Lisans öğrenimine başlamıştır.

Ç.Ü. Makina Mühendisliği Bölümünde İngilizce ağırlıklı (%60) Normal Öğretime 1990-1991 akademik yılında, zorunlu İngilizce (%100) Normal Öğretime ise 1995-1996 akademik yılında başlanmıştır.

Ç.Ü. Makina Mühendisliği Bölümünde 1993-1994 akademik yılında başlanılan II. Öğretimde, 1997-1998 akademik yılından itibaren zorunlu İngilizce Öğrenimi devam etmektedir.

Bölümümüzde Lisans öğrenimini tamamlayanlar “Makina Mühendisi” ünvanını almaktadır. Ç.Ü. Makina Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans öğretimi 1982-1983 öğretim yılında; Doktora öğretimi 1984-1985 öğretim yılında başlamıştır. Bölümümüzde Yüksek Lisans (Master) öğrenimini tamamlayanlar “Makina Yüksek Mühendisi”, Doktora öğrenimini tamamlayanlar “Bilim Doktoru” ünvanını almaktadırlar.

Makina Mühendisliği Bölümünde: Makina Teorisi ve Dinamiği, Konstrüksiyon ve İmalat, Termodinamik, Enerji, Mekanik ve Otomotiv olmak üzere toplam altı anabilim dalı mevcuttur. Her anabilim dalının kendi laboratuarları bulunmaktadır. Bu laboratuarlarda bilimsel araştırmaların yanında hem eğitim-öğretime yönelik hem de sanayiye dönük hizmet verilmektedir. Ç.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü Anabilim Dallarında Aralık 2011 itibariyle 11 profesör, 3 doçent, 20 araştırma görevlisi (35/b ler dahil) olmak üzere toplam 34 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Çeşitli cisimlerde ısı transferi; güneş enerjisi; ısı pompaları; rejeneratörler; ısı değiştirgeçleri; atık ısı kullanımı; kurutma; balans; kinematik analiz ve tasarım; çeşitli makina tasarım ve imalatı; biyomekanik; hidrolik ve pnömatik sistemler ve kontrolü; uygulamalı akışkanlar mekaniği; bilgisayar destekli tasarım ve imalat; imalat teknikleri; içten yanmalı motorlar; mekanik titreşimler; gerilme analizi; kompozit malzemeler bölüm öğretim elemanlarının başlıca araştırma konuları olarak sıralanabilir.

     EĞİTİM ÖĞRETİM HAKKINDA

Öğrencilerimizin bilgisayar öğretimine gerekli önem verilmektedir. Öğrencilerimiz ilk yarıyıllarda bilgisayar kullanma, farklı dillerde bilgisayar programlama, bilgisayar destekli çizim (Autocad), programlama ve yaygın olarak kullanılan paket programlarını kullanabilme becerisini elde etmektedirler. Öğrencilerin kazandıkları bu bilgisayar becerisi Sayısal Analiz gibi derslerle de pekiştirilmektedir.

Üçüncü sınıfta, öğrencilerin gördüğü çeşitli mühendislik derslerinin uygulamalı kısmını kapsayan en az 20 adet farklı konudan oluşan Makina Laboratuarı çalışmaları yürütülmektedir. Bölümümüzün biri İmalat diğeri de Deney ve Ölçme ağırlıklı olmak üzere iki adet laboratuar binası bulunmaktadır.

Öğrencilerin kendini geliştirmesi, araştırma ve öğrendiklerini pratiğe uygulama alışkanlık ve yeteneğini kazanması amacıyla, ara sınıflarda ve son sınıfta tasarım ağırlıklı projeler verilmektedir. Özellikle son sınıf öğrencilerine, seçilmiş bir teknik konuda bir öğretim elemanı danışmanlığında en az bir adet yıl içi projesi verilmektedir. Mezun duruma gelebilecek olan son sınıf öğrencileri ayrıca yine seçilmiş bir konuda Mezuniyet Projesi ve Bitirme Tezi hazırlamak zorundadırlar. Lisans öğrencilerinin bitirme projeleri ile araştırma projelerinde uygulamaya yönelik deney düzenekleri Bölümümüz İmalat Atölyesinde yapılmaktadır. İmalat atölyesinde çeşitli tezgahlar (torna, matkap, freze, hidrolik testere, planya, giyotin, hidrolik pres, tepsi testere, taşlama tezgahları ile elektrik ark, doğru akım elektrik, gazaltı, punta, oksiasetilen kaynakları, kesme makinası) bulunmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca Bölümümüz Ölçme Laboratuarında bulunan çeşitli ölçme sistemlerinden de araştırmalarında yararlanabilmektedirler.

Öğrencilerin, mühendislik uygulamalarına yönelik, pratik bilgilerini ve teknik becerilerini arttırmak amacıyla iki dönem toplam 60 iş günü çeşitli sanayi kuruluşlarında yaz stajı yapmaları gerekmektedir.

Öğrencilerimizin sanayi bilgilerini geliştirmek amacı ile her yıl değişik konularda Ülkemizin çeşitli Sanayi Kuruluşları Temsilcilerinin katıldığı seminerler düzenlenmekte, sosyal etkinlikler çerçevesinde de yemekler ve kokteyler düzenlenmektedir.

Mezun durumuna gelen öğrencilere İngilizce Diploma verilmektedir. Notlar harf sistemine göre değerlendirilmektedir. Bunun sonucunda öğrencilerimizin yurt dışında Yüksek Lisans yapmaları durumunda büyük kolaylık sağlanmaktadır

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA

Türkiye’ de ve Dünya’ da en geniş çalışma alanı olan MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ
Dünün, Bugünün ve Geleceğin mesleğidir !

Genel Makina Mühendisliği en geniş çalışma alanına sahip bir mühendislik dalıdır. Kalorifer tesisatından nükleer santrale, bisikletten spor otomobiline, çamaşır makinesinden petro-kimya tesislerine, buzdolabından buz pateni pistine kadar her konu Makina Mühendisliğinin ilgi alanına girer. Makina mühendisleri her türlü Makine, Tasarım ve İmalat, Elektrik Makineleri, Petro-Kimya, Gıda, Demir-Çelik, Uçak, Otomotiv ve Tekstil Sanayi; Hidro-Elektrik, Nükleer ve Termik Santraller; Bina Mühendisliği (Isıtma, Soğutma), AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) v.b. sektörlerin çeşitli birimlerinde işletme, bakım, onarım, üretim, kalite kontrol, tasarım, proje, pazarlama, müteahhitlik, müşavirlik ve idari görevlerde hizmet verebilmektedirler.

Küreselleşen dünyamızda İngilizce, özellikle Teknik bilim dallarında kullanılan ortak bir dil olma özelliğini korumaktadır. Makina Mühendisliği öğretiminde kaynakların hemen hemen tamamı İngilizce’dir. Mevcut Türkçe kaynaklar sınırlı sayıda olup, bu yayınların güncelleştirilmiş baskıları her zaman bulunamamaktadır. Günümüz teknolojisinin gerektirdiği ders müfredatlarında yer alan bazı derslere ait Türkçe kaynak ise hiç bulunmamaktadır.

Günümüzde sanayicilerimiz haklı olarak İngilizce bilen Makina Mühendislerine şiddetle ihtiyaç duymaktadır. İngilizce bilen Makina Mühendislerine ayrıca yurt içinde ve yurt dışında, gerek maddi açıdan gerekse kariyerlerinde kendilerini geliştirme ve yükselme açısından bir dizi olanaklar sağlanmaktadır.

-Geniş İş Bulma Olanakları

-İNGİLİZCE’ yi Yeni Öğrenecekler İçin Hazırlık Sınıfı

-Kaliteli İNGİLİZCE Lisans ve Lisansüstü Öğretim

-İNGİLİZCE İkinci Öğretim

-Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı

-Çeşitli Sosyal ve Sportif Etkinlikler İçin Mükemmel Bir Kampus Ortamı

-Türkiye’ de Makina Mühendisliği Bölümleri Arasında Hızla ve Sürekli Yükselen Başarı Grafiği

-Genç, Dinamik ve Yurt Dışı Deneyimli Öğretim Kadrosu

-Yurt Dışı Üniversitelerle İş Birliği

-Dünya Literatürü’ ne Seçkin Yayınlarla Katkılar
Ç.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü, Türkiye’ de Makina Mühendisliği öğretimi veren bölümler arasında, gerek ÖSYM puanları açısından, gerekse öğretim elemanlarının akademik çalışmaları açısından sürekli yükselen bir başarı grafiğine sahiptir. Ç.Ü. Makina Mühendisliği Bölümünde; Normal ve İkinci Öğretim aynı kalitede olup, aynı dersler aynı öğretim elemanları tarafından İngilizce olarak verilmektedir.

İngilizce Yüksek Lisans ve Doktora Normal Öğretiminin yanısıra, Ç.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü 1999-2000 akademik yılı itibari ile “II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans” programına başlamıştır. Yüksek Öğretim Kurulunun 27/10/98 tarihli kararı gereği Bölümümüz, Makina Mühendisliği alanında İkinci Öğretimde Tezsiz Yüksek Lisans Öğretimi yapabilecek yedi bölümden biri olarak tespit edilmiştir. Özetle bugün Ç.Ü. Makina Mühendisliği Bölümü, Ülkemizde İngilizce Makina Mühendisliği öğretimi veren bölümler arasında da, saygın bir yer edinmiştir

ULUSLARARASI BAĞLANTILAR

A. Hannover Üniversitesi Verfahrenstechnik Enstitüsü

1. Prof. Dr. Tuncay YILMAZ Haziran-Ağustos 1996 yılında 3 ay bilimsel araştırmalar yapmak için bulundu (DFG bursuyla).

2. Enstitü Başkanı Prof. Dr. Dieter MEWES 06-10 Eylül 1997 tarihlerinde “Heat and Mass Transfer in Single and Multi- Phase Flow” konulu seminerde aşağıdaki konferansları vermek üzere bulunmuştur.

a-) Tomograchic Imaging of Two-dimensional Temperature, Concentration and Void-fraction fields in Single and Multi-Phase Flow.

b-) Velocity, Temperature and Stress Fields in Calender Gap and in the Reverse Roll Coating Process.

c-) Two-Phase Flashing Flow of Liquids and Gases in Vessels and Pipes.

Bu konferansa İTÜ, Boğaziçi, Kocaeli ve Niğde Üniversitelerinden öğretim üyeleri, Arçelik ve TEBA’ dan mühendisler katılmışlardır (TÜBİTAK katkısıyla).

3. Bölümümüz Öğr. Gör. Hasan DANIŞMAN DAAD bursu ile bu Enstitü’de doktora tez çalışmasının bir kısmını yapmak üzere 3 Ağustos 1998-31 Temmuz 1999 tarihleri arasında görev yapmıştır.

4. Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Tuncay YILMAZ Haziran-Temmuz 1999’da 1 ay bilimsel araştırma yapmak için bulunmuştur.

B. Hannover Üniversitesi Tecnische Verbrennung Enstitüsü

1. Bu Enstitü Başkanı Prof. Dr. G. P. Merker 26-30 Mayıs 1997 tarihleri arasında yapılan 1. Otomotiv Teknolojisi Bilim Haftası 97 Kongresinde davetli konuşmacı olarak bulunmuş ve aşağıdaki konferansları vermiştir.

a-) Modeling and Simulation of the Direct-Injection Diesel-Process.

b-) A New Measuring Technique to Determine Cylinder Distortion During Diesel_Engine Operation.

(Özel Sektör tarafından finans edilmiştir.)

2. Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir AYDIN 6 Temmuz 1998- 11 Eylül 1998 tarihleri arasında bu bölümde araştırmalarda bulunmuştur (TÜBİTAK Desteğiyle).

C. Lehigh Üniversitesi Mekanik ve Makina Mühendisliği Bölümü

1. Bölümümüz öğretim üyesi Yrd. Doç. Ahmet PINARBAŞI 2004 yılında NSF Araştıma bursu ile 3 ay bu bölümde araştırmalarda bulunmuştur.

2. Bölümümüz öğretim üyesi Yrd. Doç. Ahmet PINARBAŞI 2003 yılında ziyaretçi araştırmacı olarak 6 ay bu bölümde araştırmalarda bulunmuştur.

3. Bölümümüz öğretim üyesi Yrd. Doç. Ahmet PINARBAŞI 2002 yılında FULBRIGHT bilim adamı bursu ile 6 ay bu bölümde araştırmalarda bulunmuştur

4. Bölümümüz Arş. Gör. Bülent YANIKTEPE Eylül 2001 –Ekim 2002 tarihleri arasında Akışkanlar Mekaniği Laboratuarında doktora tez çalışmasının bir kısmını yürütmüştür. (Burslu).

5. Bölümümüz Arş. Gör. Coşkun ÖZALP Haziran 2001 –Ağustos 2002 tarihleri arasında Akışkanlar Mekaniği Laboratuarında doktora tez çalışmasının bir kısmını yürütmüştür. (Burslu).

6. Bölümümüz Arş. Gör. Ali KAHRAMAN Nisan 2000 –Ekim 2001 tarihleri arasında Akışkanlar Mekaniği Laboratuarında doktora tez çalışmasının bir kısmını yürütmüştür. (Burslu).

7. Bölümümüz Arş. Gör. Ali KAHRAMAN 20 Haziran 1998 –18 Ekim 1998 tarihleri arasında Enerji Araştırma Merkezinde araştırmalarda bulunmuştur. (Burslu).

8. Bölümümüz öğretim elemanı Uzman Muammer ÖZGÖREN 1 Eylül-27 Kasım 1998 tarihleri arasında doktora tez çalışmalarının bir kısmını bu bölümde yürütmüştür (Burslu).

9. Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Beşir ŞAHİN 1 Temmuz 1998-29 Ağustos 1999 tarihleri arasında bu bölümde araştırmalarda bulunmuştur (TÜBİTAK Desteğiyle).

10. Bölümümüz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AKILLI Haziran 1996 tarihinden Ekim 1999 tarihine kadar bu bölümde doktora çalışmalarının bir kısmını yürütmüştür.

D. Erlangen-Nürnberg Üniversitesi Verfahrenstechnik Enstitüsü

1. Enstitünün öğretim üyeleri Prof. Dr.-Ing. F. Durst, Prof. Dr.-Ing. O. Molerus ile bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Tuncay YILMAZ tarafından 1997 yılından beri İzmir/ Çeşme’de “Summer Academy 1997, 1998 ve 1999” u gerçekleştirmişler ve “Summer Academy 2000” de Ağustos / Eylül 2000’de yapılmıştır.

2. Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Tuncay YILMAZ Temmuz 1999 da Nürnberg’de bulunmuş ve karşılıklı olarak araştırma yapılabilecek konular tartışılmıştır.

E. Azerbaycan Teknik Üniversitesi Otomekanik Fakültesi

Protokol yeni yürürlüğe girdiği için henüz bir faaliyetimiz olmamıştır

Scroll To Top