Yapay zeka (AI), nesnelerin interneti (IoT), blok zinciri, robotik süreç otomasyonu (RPA) ve siber güvenlik gibi gelişen teknolojiler, iş endüstrisinde dijital dönüşümü hızlandırdı. Firmalar, rekabet güçlerini korumak için bu projeleri başarılı bir şekilde planlamak ve yürütmek için büyük meblağlar yatırıyorlar.

Ancak, bu projelerin geliştirilmesinin henüz başlangıç ​​aşamasındayız. Karmaşıklık gelecekte önemli ölçüde artacaktır. Dolayısıyla bu projelere başlamadan önce doğru verilerin toplanması, doğru uzmanlığın bulunması ve doğru proje modelinin oluşturulması zorunludur.

Artık bu projeleri ele almanın kolay bir iş olmadığını biliyoruz, bu projeleri başarıyla geçmenize yardımcı olacak bu kılavuzu inceleyelim.

Önceden bir plan oluşturun

person writing on white paper

Herhangi bir projeye başlamadan önceki ilk adım, özellikle önceden kusursuz bir plan gerektiren bir teknoloji projesini yönetirken, hiçbir görevin gözden kaçırılmamasını veya kaçırılmamasını sağlamak için ayrıntılı bir plan oluşturmaktır. Fikrinizi doğru belirlemeniz gerekiyor. Kapsamlı bir proje yürütme planı, roller, risk matrisi, kalite ve test planı, tahmini çizelgeler ve diğer önemli ayrıntılardan oluşur.

Şimdi, soru şu ki, son derece uzmanlaşmış projelerin kapsanması gereken çok sayıda adım olduğunda bunu nasıl yapacağız?

Gelişmiş bir proje yönetim aracı, ince dişli bir tarakla boru hattı projesini planlamanızı kolaylaştıracaktır. Araç, talep tahmininden olasılık senaryolarına kadar, planı buna göre uyarlamak için size doğru tahminler sağlayacaktır. Bu, projenin kapsamını belirlemenizi ve ilerlemeyi engelleyebilecek olası tuzakları ortadan kaldırmanızı sağlayacaktır.

Gelişen teknoloji hakkında bilgi oluşturun

assorted-title of books piled in the shelves

Teknolojiyle ilgili herhangi bir proje üzerinde çalışmaya başlamadan önce, temel bilgilerinizi doğru almanız ve bu teknolojilerin nasıl çalıştığını bilmeniz gerekir. Kısacası, bir proje yöneticisi, projenin başarısına öncülük etmek için yeterli konu uzmanlığına sahip olmalıdır. Sonuçta, yalnızca bir proje yöneticisi ortaya çıkan teknolojinin teknik bilgisinin farkında olduğunda, mevcut boşlukları doldurabilir ve bunların hakkını verebilir.

Her projeyi tamamlamak için gereken adımlar, görevler, süreçler ve beceriler benzersizdir ve yöneticiler, projenin başarısını sağlamak için bu konuda nasıl gidileceğini bilmelidir. Aksi takdirde, proje yöneticileri becerilerini geliştirmek için eğitim alarak oyunlarını büyütmelidir. Farklı projelerle ilgili farklı çerçeveleri ve metodolojileri öğrenmelerine ve stratejik, bilgili kararlar almalarına yardımcı olacaktır.

Bir iş ortağı ekosistemi oluşturun

brown mushrooms on grass field

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, bu teknolojik gelişmelerin sadece belirli firmalara değil, bir bütün olarak sektöre fayda sağlamak için geliştirildiğidir. Bu nedenle yöneticiler, bir ortak ekosistemi oluşturmayı düşünmeli ve daha fazla paydaşı dahil etmelidir. Üst düzey yöneticilerinizden ve diğer paydaşlarınızdan destek aldığınızda, projenizin değeri artar.

Projeniz hazır ve çalışır durumda olduğunda, teknoloji geliştiricisi olan firmalarla da bağlantı kurarak ağınızı genişletebilirsiniz. Bu size sektörde daha iyi bir platform sağlayacak ve projenizin değerini artıracaktır. Bununla birlikte, yöneticiler ağ kurarken ve yönetici satın almalarını alırken belirli düzenlemeleri ve politikaları uygulamak zorundadır. Tutarsızlıklara yol açabileceğinden tam özerkliği kaybetmemelidirler. Bir ortak ekosistemi, karşılıklı olarak kabul edilen şartlar ve politikalar üzerine kurulmalıdır.

Kaynakları etkin bir şekilde tahsis edin

man standing in front of people sitting beside table with laptop computers

Doğru kaynağın doğru göreve tahsis edilmesi ve programlanması, proje planlamasının çok önemli bir parçasıdır. Tabii ki, iş gücü yolunda gitmeden proje yere vuramaz. Başlatma, program geliştirme, test etme ve hata ayıklamadan yürütmeye kadar her görev belirli yetkinlikler gerektirir. Yöneticiler, dönüm noktasına ulaşmak için veri bilimcilerine, veri analistlerine, programcılara ve daha fazla kaynağa ihtiyaç duyacaklar. Bu nedenle, dar boğazlardan kaçınmak için projeye başlamadan önce bunları tahsis etmek çok önemlidir.

Proje yöneticileri, proje yönetimi yazılımını kullanarak basit sürükle ve bırak işlevleriyle kaynakları verimli bir şekilde planlayabilir ve tahsis edebilir. Kurumsal çapta görünürlük ve gelişmiş filtreler, yöneticilerin çalışanları temel yetkinliklerine, kullanılabilirliklerine, konumlarına, departmanlarına ve rollerine göre planlamasını daha da kolaylaştırır. Bu, tahsisi kolaylaştıracak ve proje başlamadan önce hiçbir görevin insansız kalmamasını sağlayacaktır.

İletişim silolarını önleyin

four persons sitting on concrete bench

Her üyenin kendi görevleri üzerinde çalıştığı bir ekibiniz olduğunda, örneğin, bir programcı uygulamayı veya programı geliştiriyor, bir veri bilimcisi doğru verileri entegre ediyor vb. Etkisiz iletişim olasılığı vardır. Bu, verimsizliğe yol açabilir ve sonunda projenin ilerlemesini engelleyecek eşitsizlikler yaratabilir. Bu nedenle bir yönetici, görev yürütmeyi kanalize etmek için tüm ekip üyelerinin işbirliği yapmasını ve verimli bir şekilde iletişim kurmasını sağlamalıdır.

Tüm dosyalarınızın ve ilerlemenizin ilgili ekiple paylaşılabileceği gelişmiş işbirliği araçlarına başvurabilirsiniz. Örneğin, bir programcı, veri bilimcilerinin verileri entegre ettiğini öğrendikten sonra çalışmalarını planlayabilir, bir testçi, programın geliştirilmesinden haberdar olduğunda test etmeye başlayabilir, vb. Bu, tutarsızlık olasılığını ortadan kaldıracak ve böylece ekibin işleyişini iyileştirecektir.

Veri envanterinizi tek bir yerde koruyun

landscape photography of plastic crates in a garage

AI veya IoT veya makine öğrenimi gibi veri merkezli teknolojiler, yalnızca veri geçmişinden öğrendikleri zaman başarılı olabilir. Örneğin, deneyimi insancıllaştırmak istiyorsanız, programa doğru verileri beslemeniz gerekir. Aksi takdirde, nihai ürün beklentilerinizi karşılamayacaktır. Bu nedenle yöneticiler, doğru verilerin doğru yerde olduğundan emin olmalıdır.

Veri envanteri, veriye dayalı projeler için başarının itici gücüdür. İşler ters giderse, geliştiriciler ve testçiler hataları ayıklamakta ve bunları düzeltmekte zorlanacaklar. Bu hataları ortadan kaldırmak ve zamandan tasarruf etmek için yöneticilerin yanlarında iyileştirilmiş bir veri havuzu bulundurması zorunludur.

Teknoloji paketi

woman in white long sleeve shirt using black laptop computer

Sonuç olarak, bu teknolojiler işletmeye ve firmaları zafer yoluna yönlendirmek için yeniliği nasıl yönlendirebileceklerine odaklanır. Birbirlerine entegre edildiklerinde operasyonel maliyetleri azaltabilir, güvenliği iyileştirebilir, hassasiyeti artırabilir ve karlılığı artırabilirler.

Bu nedenle proje yöneticileri, firmaları rekabet avantajına taşımak için oyunlarını geliştirmeli ve bu projeleri gelişmiş yönetim yazılımları ve araçlarını kullanarak titizlikle yönetmelidir. Yukarıda bahsedilen ipuçları, proje yönetimi sürecinizi yumuşatmanıza ve çalışma kültürünüzde yenilikçi teknolojiyi geliştirmenize yardımcı olacaktır.